Wiadomości

Złożyli rotę ślubowania

Data publikacji 10.01.2022

W mysłowickiej komendzie rotę ślubowania złożyło dziś pięciu nowoprzyjętych policjantów. Z uwagi na pandemię uroczystość ślubowania miała skromny charakter, bez udziału osób bliskich, dla których byłoby to zapewne spore przeżycie. Nowych funkcjonariuszy mysłowickiej komendy czeka teraz kurs podstawowy w Szkole Policji w Katowicach, a następnie adaptacja zawodowa. Dopiero po jej zakończeniu będą mogli pełnić służbę na ulicach naszego miasta.

Ślubowanie nowych policjantów przyjął pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego w Mysłowicach nadkom. mgr Piotr Migacz, który pogratulował im wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi Policji. Komendant podkreślał znaczenie służby w Policji, jej wyjątkowy charakter, ale również szczególne obowiązki, ciążące na funkcjonariuszach. Szef mysłowickich policjantów życzył nowoprzyjętym policjantom szczęścia zarówno na etapie szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Katowicach, jak i w kolejnych latach ich służby. Przed piątką nowych policjantów szkolenie podstawowe w Szkole Policji, które potrwa ok. 6 miesięcy, w trakcie których nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, przeprowadzania interwencji, taktyk i technik interwencji,  postępowania z bronią palną, oraz innymi środkami przymusu bezpośredniego. Następnie czeka ich adaptacja zawodowa, po której będą mogli pełnić służbę, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.


 

 • zastępca naczelnika meldujący komendantowi gotowość do ślubowania
 • policjanci składający ślubowanie przed komendantem
 • policjanci składający ślubowanie przed komendantem
 • policjanci składający ślubowanie przed komendantem
 • nowoprzyjęci policjanci
 • policjanci składający ślubowanie przed komendantem
 • policjant opdbierający akt ślubowania od komendanta
 • policjant opdbierający akt ślubowania od komendanta
 • policjant opdbierający akt ślubowania od komendanta
 • policjant opdbierający akt ślubowania od komendanta
 • policjant opdbierający akt ślubowania od komendanta
 • zastępca komendanta przemawiający do policjantów. w tle zastępca naczelnika wydziału prewencji. obaj w mundurach galowych
 • zastępca komendanta przemawiający do policjantów. w tle zastępca naczelnika wydziału prewencji. obaj w mundurach galowych
 • zastępca naczelnika melduje komendantowi o zakończeniu ślubowania
 • akty ślubowania leżące na stolw
Powrót na górę strony