Gdzie szukać pomocy

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą domową w woj. śląskim

 W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

MYSŁOWICE 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw , 

lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gwarków 24
41-400 Mysłowice
kontakt:
> (32) 222-12-89

>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
lokalizacja:
>Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
kontakt:
>(32) 317-11-76

>Poradnia Zdrowia Psychicznego
lokalizacja:
ul. Laryska 7
41-400 Mysłowice
kontakt:
>(32) 316-01-60

>Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
lokalizacja:
>"Mens Sana"
ul. Rynek 8
41-400 Mysłowice
kontakt:

>(32) 222-29-07