Ogłoszenie - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach informuje, że prowadzone przez Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP Mysłowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach postępowanie sygn. RSD-PG 125/15, 2Ds 144.2016D w sprawie uporczywego i złośliwego naruszenia praw pracowników Przedsiębiorstwa Robót Górniczych „Mysłowice” S.A. z siedzibą w Mysłowicach oraz Przedsiębiorstwa Robót Kamiennych i Szybowych „Mysłowice” S.A. z siedzibą w Mysłowicach tj. o czyn z art. 218§1akk, a także w sprawie nie wykonywania przez członków zarządu Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Mysłowice S.A. z siedzibą w Mysłowicach oraz Przedsiębiorstwa Robót Kamiennych i Szybowych Mysłowice S.A. z siedzibą w Mysłowicach orzeczeń sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy tj. o czyn z art. 218§3 kk, zostało z dniem 14.04.2016 zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia wobec stwierdzenia, iż w/w czyny nie zawierają znamion czynów zabronionych.
Ponadto informuje się, iż z przedmiotowego postępowania zostały wyłączone do odrębnego prowadzenia materiały w sprawie o czyny z art. 219kk, art. 284§1kk , art. 300§1kk.